Резултати

Проект №B2.6d.11/1.07.2019 „Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou) е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиран от държавите, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България”

profile image

Описание

По време на изпълнението на проекта EnvironmentYou се очаква да бъдат постигнати следните резултати:

  • Локални пилотни мрежи за внедряване на EMS.
  • Участници в обучителни семинари за EMS, екологично чист бизнес и защита на природните ресурси чрез бизнес дейности.
  • Шаблон за система за управление на околната среда за трансгранични селски райони, базиран на стандарта EMAS.
  • Модел, фокусиран върху устойчиви селскостопански дейности в чувствителни към околната среда райони.
  • Оперативен ресурсен център за знания за e-EMS, работещ като отличителен офис в помещенията на всеки партньор в зоната на намеса.
  • Общо 30 000 квадратни километра повърхност на местообитанията ще бъдат подкрепени, за да се постигне по -добро състояние на опазване. Районът на намеса включва Области Благоевград, Кърджали, Смолян и Хасково.