Участници

Проект №B2.6d.11/1.07.2019 „Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou) е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиран от държавите, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България”

profile image

Описание

Проектът EnvironmentYou е насочен между другото в следните групи:

  • Млади фермери
  • Агенции за местно развитие
  • Бизнес асоциации
  • Търговски камари
  • Политики в областта на образованието за възрастни
  • Висши учебни заведения